Bestellen cd

Prijs CD Breekt uit! = 10
Prijs CD Ruimt op = 10

Speciale aanbieding: Breekt uit! + Ruimt op = 15

Je kunt de cd's kopen bij Jeroen, Arjan of Ralph. We kunnen de cd's ook laten toezenden. Maak daarvoor het totaalbedrag + 3,50 verzendkosten over op rekeningnummer:
18.52.99.067 t.a.v. Squank Music Productions te Goirle.
Vermeld bij betaling duidelijk je naam, adres, woonplaats en welke cd's je wilt ontvangen.


Contact

Squank Music Productions
Robert Baeldestraat 1
5051 KD Goirle
(013) 53 40 483
Stuur een mail